Samhällsentreprenörskap Skellefteå
Participation in this hunt is by invitation only

Samhällsentreprenörskap Skellefteå

Här är platsen som du kan ge idéer om hur samhällsentreprenörskapet i Skellefteå kan växa.

Start:Aug 25, 2016
End:Sep 24, 2016