Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
Participation in this hunt is by invitation only

Mål 1: Ingen fattigdom

Avskaffa all form av fattigdom överallt.

Start:25 Feb, 2016
End:24 Mar, 2016

Rewards

    Synlighet i THE GOOD SOCIETY

    Idéer som delas under detta mål kommer exponeras än tydligare genom b l a THE GOOD SOCIETY