IDETÄVLING FÖR KUNSKAPSNÄTVERKETS WORKSHOP OM CROWDLEARNING 20/2
IDETÄVLING FÖR KUNSKAPSNÄTVERKETS WORKSHOP OM CROWDLEARNING 20/2

IDETÄVLING FÖR KUNSKAPSNÄTVERKETS WORKSHOP OM CROWDLEARNING 20/2

CrowdLearning handlar om att med hjälp av IT kunna skala upp och effektivisera informellt och erfarenhetsbaserat lärande, vilket är det svåraste att förmedla via traditionell e-learning. Crowd-learning innebär bland annat att deltagarnas inlämningsuppgifter - berättelser, bilder och idéer - används som ett levande, verklighetsbaserad läromedel. ”Learning-by-doing” med IT-stöd, helt enkelt. Crowd-learning passar bra för lärande som handlar om att ta del av andras erfarenheter eller för att förmå de lärande att ta reda på saker, skapa ny kunskap, och förmedla denna till hela gruppen för feed-back. Vi kommer under Utbildningsnätverkets seminarium den 20/2 att gå igenom detta mer i detalj, bland annat genom att använda vårt idéverktyg Idea Hunt på de spontana idéer som kommer upp när ni funderar på hur för vilka syften crowdlearning och socialt lärande skulle kunna användas i just er organisation. Tanken är att alla ska ett antal konkreta förslag med sig från träffen, förutom att vi alla får chansen att prova ett kollaborativt verktyg i praktiken.

Vänlig hälsning,

Torvald Jacobsson Edumanity

Start:Feb 19, 2018
End:Mar 9, 2018

Rewards

    ÄRA OCH BERÖMMELSE

    ...är än så länge det enda pris vi utlovar i just denna tävlingen. Men ett fint pris är en bra morot för att locka deltagare