Hur vill ni att framtidens villa och trädgårdsmässa ska se ut?
Hur vill ni att framtidens villa och trädgårdsmässa ska se ut?

Hur vill ni att framtidens villa och trädgårdsmässa ska se ut?

Hur vill ni att framtidens villa och trädgårdsmässa ska se ut?

Vad kan främja mötet mellan er och besökaren för att nå bästa resultat? Hur kan vi få den yngre generationen att förstå nyttan och vinningen av att besöka mässorna?

Start:Mar 9, 2016
End:Apr 27, 2016

Rewards

    5 % av monterytan

    Alla idéer uppskattas, och bäst idé och engagemang kommer att belönas med 5 % av monterytan vid nästa bokning av Stora Villamässan/Vår Trädgård. Vi kommer även att använda era idéer och kommentarer för att skapa just den mässan vi tillsammans vill ha.